Uzmanlık Alanlarımız

  Vergiler ve Cezaları

  İdari Yargıda Vekillik

  Vergi Suçları

  Adli Yargıda Müdafîlik

  Uzlaşma ve İnceleme

  Vergi İdaresinde Temsil

Hakkımızda

OBAY AVUKATLIK BÜROSU, tüzel ve gerçek kişilerin hukuki sorunlarını çözmek ve koruyucu hukuki destek vermek üzere; vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve vergi davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

  Blog