KARAR: Danıştay 3. Dairesi – E. 2015/9432 / K. 2019/1582 – T. 06.03.2019

KARAR: Danıştay 3. Dairesi – E. 2015/9432 / K. 2019/1582 – T. 06.03.2019

Vergi hukuku ve vergi davaları üzerine çalışan avukatların faydalanabileceği, tebligat hukuku ve şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu kapsamında Danıştay kararıdır. ÖZET: Şirket ortağı adına düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin tebliğ işlemlerinin usule uygun gerçekleştirilmediği için, kamu alacağının kesinleştiğinden bahsedilemeyeceği. T.C DANIŞTAY 3. DAİRE, 2015/9432 – K. 2019/1582, T. 6.3.2019 İSTEMİN KONUSU : Antalya 1. Vergi Mahkemesi’nin 27/02/2015 […]