BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

İdari davalar, idarenin kamu gücü ayrıcalıklarını kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerinden doğan ve idari yargı’nın görev alanında kalan dava türleridir. İdari davalar, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmıştır. İptal Davası İptal davası, idarenin hukuka aykırı işleminin iptali yoluyla idarenin hukuka uygun işlem tesis […]