VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

İdari Yargılama Usulü Kanununda vergi davası ayrı bir dava türü olarak belirlenmemiştir. Niteliği itibariyle özel durumlar barındıran vergi davalarının iptal davası mı yoksa tam yargı davası mı olduğu hususu tartışmalıdır. Doktrinde ağırlıklı görüşe göre vergi davası bir tam yargı davası iken, Danıştay görüşüne göre ise iptal davasıdır. Doktrinde, vergi davalarında davacı tarafından verginin esasına ve […]

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

İdari yargıda açılan dava türlerinden olan Tam Yargı Davası, kişilerin haklarının ihlal edilmesi sonucu uğradığı zararın giderilmesine yönelik açılan bir dava türüdür. İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde söz konusu dava: “İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan dava” olarak tanımlanır. Tam yargı davası kendi içinde, istirdat, tazminat, idari ve […]