VERGİ HUKUKUNDA VESİKALARIN (BELGELERİN) GÖREVİ

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALARIN (BELGELERİN) GÖREVİ

Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, gider vergileri gibi beyanname usulü uygulanan vergilerde her işlemin bir vesikaya (belgeye) dayanması zorunludur. Sayılan tüm vergilerde beyan usulü vergilendirmenin esas olmasından dolayı, tarhiyata esas tüm kazancın bir belgeye dayanması gerekmektedir. Diğer taraftan belgeler denetimlerde de önem teşkil etmektedir. Özellikle mükellefin kendisini savunabilmesi ve haklarını koruyabilmesi için de belgelerin önemi […]

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK  MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

Perakende Satış Vesikaları: Mükelleflerin, fatura vermek zorunda olmadıkları durumlarda, satış veya yaptıkları işi belgeledikleri vesikalardır. Bunlar: perakende satış fişleri, makineli  kasaların kayıt ruloları ile giriş ve yolcu taşıma biletleridir. Gider Pusulası: Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. Bu belge iki tarafça da imzalanmak zorundadır. Seri ve sıra numaraları dahilinde teselsül ettirilir. […]