VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA: MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE

VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA: MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE

Vergiyi oluşturan olayın değiştirilerek, miktarı gerçeğin dışında yazılarak gelirlerin az yahut giderlerin fala gösterilmesi faaliyeti ile az vergi verilmesini anacıyla mükellefler tarafından işlenen fiillerden en sık rastlanılanlarından biri de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılmasıdır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde tanımlanmış olan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge “Gerçek bir muamele veya […]

VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA: SAHTE BELGE

VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA: SAHTE BELGE

Vergi sisteminin en büyük sorunlarından biri sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin düzenlenmesi v kullanılmasıdır. Zira bu belgelerin kullanılması, defter kayıtlarının gerçek dışı olmasına ve vergi kaybına neden olmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde düzenlenmiş olan sahte belge, “ gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” denilerek tanımlanmıştır. […]

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: FATURA VE SEVK İRSALİYESİ

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: FATURA VE SEVK İRSALİYESİ

Vergi mevzuatında belge (vesika) kavramının tanımı yapılmamış ancak Vergi Usul Kanununa belge düzenine ilişkin hükümler eklenmiştir. Vergi Usul Kanununun 227 ve 242. Maddeleri arasında düzenlenmesi zorunlu belgeler belirtilmiştir. Kanuna göre düzenlenmesi gereken, fatura ve fatura yerine geçen belgelerden, fatura ve sevk irsaliyesi yazımızın konusudur. 1- Fatura: Satılan ürün veya gerçekleştirilen iş neticesine karşı tarafın üstlendiği […]

VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

İdari Yargılama Usulü Kanununda vergi davası ayrı bir dava türü olarak belirlenmemiştir. Niteliği itibariyle özel durumlar barındıran vergi davalarının iptal davası mı yoksa tam yargı davası mı olduğu hususu tartışmalıdır. Doktrinde ağırlıklı görüşe göre vergi davası bir tam yargı davası iken, Danıştay görüşüne göre ise iptal davasıdır. Doktrinde, vergi davalarında davacı tarafından verginin esasına ve […]

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK TAM YARGI DAVASI

İdari yargıda açılan dava türlerinden olan Tam Yargı Davası, kişilerin haklarının ihlal edilmesi sonucu uğradığı zararın giderilmesine yönelik açılan bir dava türüdür. İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde söz konusu dava: “İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan dava” olarak tanımlanır. Tam yargı davası kendi içinde, istirdat, tazminat, idari ve […]

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

BİR VERGİ DAVASI TÜRÜ OLARAK İPTAL DAVASI

İdari davalar, idarenin kamu gücü ayrıcalıklarını kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerinden doğan ve idari yargı’nın görev alanında kalan dava türleridir. İdari davalar, İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmıştır. İptal Davası İptal davası, idarenin hukuka aykırı işleminin iptali yoluyla idarenin hukuka uygun işlem tesis […]

Evinizi Sattınız Ve Vergi Dairesinden Ödeme Emri Mi Geldi?

Evinizi Sattınız Ve Vergi Dairesinden Ödeme Emri Mi Geldi?

Birikiminizle yatırım amaçlı bir konut almıştınız, birkaç yıl sonra aldığınız ev değerlendi ve sattınız. Kendi malınızı sattınız. Ticaret yapmadınız, bir üretimde bulunmadınız, dolayısı ile vergi dairesine uğramak aklınıza bile gelmedi. Elbette bu konuyla ilgili bir vergi avukatına da danışmadınız. Zira yıllar sonra vergi idaresi tarafından kapınızın çalınabileceğini bilmiyordunuz. Yıllar evvel sattığını evinizle ilgili vergi dairesi […]