VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK  MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

Perakende Satış Vesikaları: Mükelleflerin, fatura vermek zorunda olmadıkları durumlarda, satış veya yaptıkları işi belgeledikleri vesikalardır. Bunlar: perakende satış fişleri, makineli  kasaların kayıt ruloları ile giriş ve yolcu taşıma biletleridir. Gider Pusulası: Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. Bu belge iki tarafça da imzalanmak zorundadır. Seri ve sıra numaraları dahilinde teselsül ettirilir. […]