HESAP VE MUHASEBE HİLESİ YAPMA SUÇU

HESAP VE MUHASEBE HİLESİ YAPMA SUÇU

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiş vergi suçlarından olan “hesap ve Muhasebe Hilesi Yapma” suçunun yaptırımı on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Madde metninde açıkça belirtildiği üzere, hesap ve muhasebe hilesi yapılan defterlerin kanunen tutulması ve ibrazı zorunlu belgeler olması gerekmektedir. Bu haliyle kanunen tutulması ve ibrazı zorunlu olmayan belgelerde gerçekleşecek işlemler sonucu […]

BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI TEK DİLEKÇE İLE VERGİ DAVASI AÇMAK

BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI TEK DİLEKÇE İLE VERGİ DAVASI AÇMAK

Bilindiği üzere, idari yargıda her idari işleme ayrı dava açılması kuralı bulunmaktadır. Ancak, İYUK’un 5. maddesine göre, birden fazla işleme karşı tek dilekçe ile dava açılması yahut birden fazla kişinin tek dilekçe ile tek bir işleme karşı dava açabilmesi mümkün kılınmıştır. Vergi yargısı da idari yargı içinde örgütlenmiş olduğundan, aynı imkânlar vergi davaları için de […]

YURTBANK, EGEBANK, SÜMERBANK MAĞDURLARINA VERGİ İNCELEMESİ

YURTBANK, EGEBANK, SÜMERBANK MAĞDURLARINA VERGİ İNCELEMESİ

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, 2001 yılında TMSF tarafından OYAKBANK AŞ.’ye devredilen bankalar olan, YURTBANK, EGEBANK ve SÜMERBANK isimli bankalara mevduatlarını yatırmış olan mudiler, hukuka aykırı olarak el konulmuş paralarını ancak uzun bir yargılama sürecinin ardından geri alabilmişlerdi. Paralarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yahut ING BANK AŞ.’den tahsil edebilen yurttaşlar hakkında şimdi de, […]