AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

OBAY AVUKATLIK BÜROSU

OBAY AVUKATLIK BÜROSU

Çalışma Alanlarımız

Vergiler ve Cezaları

İdari Yargıda Vekillik

Vergi Suçları

Adli Yargıda Müdafîlik

Uzlaşma ve İnceleme

Vergi İdaresinde Temsil

Hakkımızda

OBAY AVUKATLIK BÜROSU, tüzel ve gerçek kişilerin hukuki sorunlarını çözmek ve koruyucu hukuki destek vermek üzere; vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve vergi davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır…

BLOG

VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 – NAYLON FATURA) SUÇUNDA DAVA ŞARTI: MÜTALÂA

Ceza yargılamasında savunma ve iddia makamlarının hareket edebilmesi ve kovuşturmanın başlaması ve başlamış ise devam edebilmesi bazı durumlar için özel şartlara bağlanmıştır. Bazı durumlar için belir…

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN TESPİTİ (NAYLON FATURANIN TESPİTİ -VUK 359)

Cumhuriyet başsavcılığı vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğinden, idarece yapılan bir vergi incelemesi sonucunda vergi suçu raporu ile ya da diğer bir kişi tarafından gerçekleştirilen ihbar ile haberda…

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIN

Hukuki işlemleriniz için bilgi edinebilirsiniz.