AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

OBAY AVUKATLIK BÜROSU

OBAY AVUKATLIK BÜROSU

Çalışma Alanlarımız

Vergiler ve Cezaları

İdari Yargıda Vekillik

Vergi Suçları

Adli Yargıda Müdafîlik

Uzlaşma ve İnceleme

Vergi İdaresinde Temsil

Hakkımızda

OBAY AVUKATLIK BÜROSU, tüzel ve gerçek kişilerin hukuki sorunlarını çözmek ve koruyucu hukuki destek vermek üzere; vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve vergi davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır…

BLOG

VERGİ İNCELEMESİ NEREDE YAPILIR

Vergi Usul Kanununun 139. maddesi gereği, vergi incelemesi esas itibariyle incelenenin işyerinde yap…

VERGİ USUL KANUNU MADDE 1: KANUNUN ŞÜMULÜ

Vergi usul Kanununun kapsamı ve uygulanacağı vergi, resim ve harçlar 1. maddede belirtilmiştir. Anıl…

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIN

Hukuki işlemleriniz için bilgi edinebilirsiniz.