BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI TEK DİLEKÇE İLE VERGİ DAVASI AÇMAK

Bilindiği üzere, idari yargıda her idari işleme ayrı dava açılması kuralı bulunmaktadır. Ancak, İYUK’un 5. maddesine göre, birden fazla işleme karşı tek dilekçe ile dava açılması yahut birden fazla kişinin tek dilekçe ile tek bir işleme karşı dava açabilmesi mümkün kılınmıştır. Vergi yargısı da idari yargı içinde örgütlenmiş olduğundan, aynı imkânlar vergi davaları için de bulunmaktadır. Ancak, kendine has bazı özellikler taşıyan vergi yargısında tek dilekçe ile dava açılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir.

Her ne kadar, tek dilekçe ile dava açılabilecek durumlar ilgili kanunun 5. maddesinde sayılmış olsa da, bu koşulların içerikleri kanunda bulunmamaktadır. Bu sebeple vergi yargısında tek dilekçe ile dava açılabilecek durumlar yargı kararları ile şekillenmektedir. Vergi yargısında dava dilekçesi İYUK. 3. ve 5. maddelere uygun olup olmadığı yönüyle incelenir. İlk incelemeye tabi olan bu maddelere uygun olmayan dava dilekçelerinin, ön incelemede dilekçe ret işlemi ile karşılaşmaları sıklıkla görülmektedir. Bu durumla karşılaşılmaması için konusunda uzman bir vergi avukatı ile davanın açılmış olması gerekmektedir.

İYUK 5. maddeye göre birden fazla idari işleme karşı tek dilekçe ile dava açılabilmesi için, işlemler arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Maddenin yazılışına göre bu şartların bir arada bulunması gerekmemekte, içinden ancak birinin bulunması halinde tek dilekçe ile dava açılabilmesi mümkün olmaktadır.

Görüleceği üzere vergi yargısının kendine özgü bir alan olması ve ilk inceleme aşamasında yüksek oranda dilekçe ret kararları ile karşı karşıya kalınması sebebiyle, davanın sağlıklı bir şekilde açılması ve sürdürülebilmesi adına, vergi hukuku alanında uzman bir vergi hukukçusu-vergi avukatı ile davanın açılmış olması; mükelleflerin haklarını sağlıklı bir şekilde araması adına önemlidir.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı