EGEBANK, SÜMERBANK, YURTBANK MAĞDURLARINA VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ TEBLİĞ EDİLİYOR

Kamuoyunda Offshore mağdurları olarak bilinen iki binli yılların başında yaşanmış ekonomik kriz mağdurları uzun bir hukuk mücadelesinin ardından, bankalara yatırmış oldukları paraları yargı kararları ile geri alabilmişti. Mağdurlar uzun yıllar boyunca avukatları ile verdikleri mücadelenin  sonunda ancak bir kısmını karşılayabildikleri zararların ardından, şimdi de vergi cezası çıkmazı ile karşı karşıya kalmış durumdalar.

Vergi idaresince takip v incelemeye alınan mağdurların, hukuk mücadelesi sonunda edindikleri paraları üzerinden vergi tahsilatı yapılmaya çalışılmakta. Vergi müfettişlerince incelemeye alınan mağdurlar, hiç beklemedikleri bir şekilde kendi paraları üzerinden gelir vergisi ödeme riski ile karşı karşıya. İnceleme neticesinde haklarında vergi inceleme tutanağı ve vergi inceleme raporu düzenlenen mağdurlar, istemeleri halinde yetkili vergi müdürlüğü tarafından uzlaşma komisyonunda görüşmeye çağırılmaktalar. Uzlaşma komisyonundaki görüşmenin genellikle, olumsuz neticelenmesi sonucunda mağdur/mükellefler uzun çabalar sonucunda geri alabildikleri paraları üzerinden şimdi de yüklü miktarda vergi ödeme tehlikesi ile karşı karşıya. Off-shore mağduriyetleri tam olarak giderilememiş olan mağdurlara, ağır bir vergi yükü yüklenmektedir.

Vergi idaresinin bizce hatalı olan değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan vergi inceleme raporlarına göre vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilmekte. TMSF tarafından el konulmuş, Egebank, Sümerbank, Yurtbank gibi bankalar eliyle mağdur edilmiş mükellefler, ikinci kez mağduriyet yaşamamak için, konusunda uzman bir vergi avukatı ile hukuki haklarını arayabilirler.

Offshore mağdurları olarak bilinen mükellefler, mağduriyetten kurtulmak için kendilerine vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi halinde derhal bir vergi avukatı ile haklarını arama yoluna gitmeleri halinde mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün olabilecektir.

İletişim:

05442864152

muratobay@izmir.av.tr

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı

İzmir