MALİYE BAKANLIĞININ GENEL TEBLİĞLERİ

Maliye Bakanlığının yayımladığı genel tebliğler uygulamaya yön vermektedir. Bakanlığın çıkardığı tebliğler uygulama ve yorum tebliğleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Uygulama tebliğleri kanunun açık yetkisiyle çıkarılmasına rağmen, yorum tebliğleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Uygulama tebliğleri her ne kadar yetkiye dayanılarak çıkarılmış ise de, mükellefleri bağlamaz. Yani tebliğlerin hukuka aykırılığı görüşünde olan mükellef ilgili tebliğe uygun hareket etmeyebilir. Ancak bu aşamada, vergi idaresinin yaptırımları ile karşı karşıya kalması mümkündür. Bu durumda, vergi davaları konusunda uzmanlaşmış hukukçular ile durum değerlendirilmeli ve idarenin tebliğine dayanarak gerçekleştirdiği yaptırımlara karşı vergi mahkemelerinde iptal davaları açılmalıdır.

Bunlara ek olarak bakanlığın yayımladığı iç genelgelerde bulunmakta, kimi zaman kanuni dayanaktan açıkça yoksun olan bu genelgelere dayanılarak idarece işlem tesis edilmektedir. İdarenin normlar hiyerarşisini görmezden geldiği bu durumlarda, vergi davaları konusunda uzman bir vergi avukatından görüş almak mükelleflerin lehine olacak ve hak kayıpları yaşamalarının önüne geçecektir.

Danıştayın açık kararları ile söz konusu genelge ve tebliğlerin anayasa ve yasalara aykırılık teşkil edemeyeceği belirlenmiştir. Mükelleflerin hukuki değerlendirme yapmasının mümkün olamayacağı böyle durumlarda, bir vergi hukuku uzmanı avukattan danışmanlık alması ve gerçekleştirilecek hukuki müdahalelere ilişkin yol haritasının birlikte çizilmesi lehlerine olacaktır.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı