VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUN İDARE TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜTALÂA VERİLMESİ

  1.  Suçun Vergi Müfettişi veya Müfettiş Yardımcısı Tarafından Tespit Edilmesi

Vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğine dair tespitin kim tarafından yapıldığı, o suçun bildirimi usulünü değiştirmektedir. Eğer ki, suç olduğuna dair söz konusu tanı vergi müfettişi ya da vergi müfettiş yardımcısı tarafından konulmuş ise, bu durumda söz konusu inceleme elemanları hazırladıkları kaçakçılık suçu raporunu, rapor Değerlendirme Komisyonundan alacakları mütalâa ile birlikte kendileri Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan iletir.

  • Vergi Müfettişi veya Müfettiş Yardımcısı Tarafından Kaçakçılık Suçu Raporu Düzenlenmesi

İnceleme elemanı tarafından yapılan vergi incelemesi neticesinde bir adet vergi inceleme raporu düzenlenecek ve bu inceleme raporu Rapor Değerlendirme Komisyonu Tarafından değerlendirilecektir. Şayet inceleme elemanı, bu inceleme sırasında kaçakçılık suçu işlendiğine şahit olursa bir tane de vergi kaçakçılığı suçu raporu düzenleyecektir. Hazırlanacak olan bu suç raporu soruşturmanın açılması sırasında bir suç duyurusu işlevi görecektir. Bu noktada daha evvel de açıkladığımız mütalâa ile vergi kaçakçılığı suçu raporunu karıştırmamak gerekmektedir. İkisi birbirinden farklı işlevlere sahiptir. Suç raporu tamamen inceleme elemanının sübjektif yorumunu içeren bir rapor niteliğindedir. Zaten bu sebepledir ki, Rapor Değerlendirme Komisyonundan ayrıca bir mütalâa da alınması kovuşturma şartıdır. İnceleme sırasında, vergi avukatı desteği alınması, hazırlanması muhtemel vergi suçu raporunun belki önüne geçebilecek, yahut vergi suçu raporunu takip eden mütalâa sonucu açılacak ceza davasındaki savunmalar için mükellefin elini güçlendirecektir.

İnceleme elemanı hazırladığı suç raporunu ilgili Rapor Değerlendirme Komisyonuna teslim edecek ve Komisyon’un vereceği mütalâa ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu maksadı ile ulaştıracaktır.

  • Suçun Diğer Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Elemanlar Tarafından Tespit Edilmesi

İncelemenin müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından değil de diğer vergi inceleme elemanları tarafından yapılması halinde bu elemanlar Cumhuriyet başsavcılığına doğrudan başvuruda bulunamaz. İnceleme elemanı hazırlamış olduğu vergi kaçakçılığı suçu raporunu bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığına veya mevcut hâle göre defterdarlığa verecek, bu kurumlar da mütalâa verilmesi maksadıyla Rapor Değerlendirme Komisyonuna ulaştıracaklardır. Verilecek mütalâa ile birlikte ilgili makam tarafından suç raporu ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulacaktır.

                Burada görüldüğü üzere, vergi müfettişi yada yardımcısının tek başına yapabildiği suç raporu düzenlenmesi ve Cumhuriyet başsavcılığına iletilmesi, inceleme elemanı ve vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından birlikte yerine getirilmektedir.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı