YURTBANK, EGEBANK, SÜMERBANK MAĞDURLARINA VERGİ İNCELEMESİ

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, 2001 yılında TMSF tarafından OYAKBANK AŞ.’ye devredilen bankalar olan, YURTBANK, EGEBANK ve SÜMERBANK isimli bankalara mevduatlarını yatırmış olan mudiler, hukuka aykırı olarak el konulmuş paralarını ancak uzun bir yargılama sürecinin ardından geri alabilmişlerdi. Paralarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yahut ING BANK AŞ.’den tahsil edebilen yurttaşlar hakkında şimdi de, vergi idaresi tarafından vergi incelemeleri yapılmaya başlamış durumda.

Mükelleflere icra dairesi aracılığı ile yatırılmış olan paralar üzerinden vergi tahakkuku yapılabilmesi için, vergi müfettişlerince incelemeye alınan mağdurlar, yüklü vergi tahakkukları ile karşılaşmaktadır.

Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarını da eklemek suretiyle mağdurlar hakkında tahakkuk ettirilen miktarlar katlanmaktadır.

Vergi idaresince haklarında re’sen tarh gerçekleştirilen mağdurlar, tahakkuk eden vergi kadar da vergi ziyaı cezası ödemek zorunda bırakılmaktalar.

Vergi idaresince takip edilmekte olan süreç neticesinde, mudiler nasıl bir yol izleyeceklerini bilememekte, vergi idaresi ile yaptıkları uzlaşma görüşmelerinden de çoğunlukla tatmin edici bir sonuç alamamaktadırlar.

Vergi idaresi tarafından sınırlı incelemeye alınan mükellefler hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu sonucunda, mükelleflere vergi/ceza ihbarnameleri tebliği yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu aşamada mükelleflerin tekrar mağdur olmaması adına bir vergi avukatından danışmanlık alması ve hukuki süreci, ihbarnamelerin tebliğinden itibaren geç kalınmaksızın başlatması haklarının korunması bakımından elzemdir.

Vergi avukatı eliyle takip edilecek hukuki süreç neticesinde, söz konusu vergi borçlarının iptal edilmesi mümkün olabilmektedir.

İletişim:

05442864152

muratobay@izmir.av.tr

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı