YURTBANK (OFFSHORE) MAĞDURLARINA VERGİ CEZASI

2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen bankalardan biri olan Yurt Ticaret ve Kredi Bankası (YURTBANK), daha sonra Oyakbank AŞ.’ye devredilmiş, sonrasında ise ING BANK AŞ.’ye satılmıştır. 2001 öncesi Yurtbank’a paralarını yatırmış olan mudiler yanıltılarak paralarını uzun zaman elde edememişlerdir. Gerek sorumlular hakkında açılan ceza davasının neticelenmesini takiben açılmış olan hukuk davaları ile yatırdıkları paraya kısmen ulaşmaları mümkün olabilmiştir.

Günümüzde ise vergi idaresi tarafından Yurtbank AŞ.’ye paralarının yatırmış  ve kamuoyunda offshore mağdurları olarak bilinen kişilere vergi tahakkuku başlatılmıştır. Bu tahakkukta off-shore mağdurlarının ancak yıllar sonra ulaşabildikleri paraları vergilendirilmekte, buna ek olarak ise vergi ziyaı cezası eklenmektedir. Vergi dairesi tarafından uzlaşmaya çağırılan mağdurlara borcun ödenmesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunulmaktadır. Hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz vergi/ceza ihbarnameleri ile tebliğ edilen tahakkuklar hakkında, vatandaşların zarara uğramamaları için konusunda uzman bir vergi avukatı vasıtasıyla hareket etmesi, büyük zararlara uğramalarının önüne geçecektir.

Vergi inceleme raporuna dayanılarak tarh edilen vergiler, yüklü miktarları bulabilmekte, eklenen vergi ziyaı cezası ile de ikiye katlanmaktadır. Uzun yıllar bankanın el koyduğu paralarına kavuşmayı beklemiş  olan mudiler, günümüzde de yüklü vergi borçları ile karşı karşıya kalma tehlikesi altındadır. Kendilerine tebligat yapılan mağdurların zaman kaybetmeden harekete geçmesi, haklarını kaybetmemeleri için oldukça önemlidir.

Yurtbank offshore mağdurları olarak bilinen mükelleflerin, ikinci kez zarara uğramamaları için vergi mahkemesinde, uzman bir vergi avukatı ile haklarını aramaları gerekmektedir.

İletişim:

05442864152

muratobay@izmir.av.tr

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı

İzmir