Engelli Bireylere ÖTV Tarhiyatı Sorunu-1

ENGELLİ BİREYLERE ÖTV TARHİYATI SORUNU-1

Vergi idaresi tarafından, engelli bireylerin aldıkları araçlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarhiyatı yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki, ailesindeki engelli bireyin bakımını daha rahat gerçekleştirebilmek amacıyla ÖTV indiriminden yararlanarak bir araç edinen aileler, taşıtı edinmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra vergi idaresi tarafından tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri ile zor durumlara düşürülmektedir.

Vergi idaresi tarafından engelli bireyin sağlık durumunu gösterir raporlar, ilgili sağlık kuruluşlarından talep edilmekte ve eğer ÖTV indiriminden faydalanıldığı dönem ile farklılık gösteren daha düşük oranda bir rapora rastlanır ise engelli bireyin faydalandığı teşvikleri iptal ederek vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ etmekte ve kendisini alacaklı konuma getirmektedir.

Bu durumun kanunun ruhuna uygun olmaması, genellikle yönetmeliklerle ve iç idari düzenlemelerle hareket etmekte olan idareyi şimdilik etkilememekte ve ihbarnameler tebliğ edilerek engelliler ve bakımını üstlenenler haksız bir durumla karşı karşıya bırakılmaktadır.

30 Mart 2013 tarihli 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 18.04.2015 tarih 29330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin hükümleri her ne kadar bu uygulamanın hukuki temelden yoksun olduğunu ortaya koysa bile uygulama bu şekilde sürmekte ve engelli bireylerin önündeki zorlukları artırmaktadır.

Kanaatimiz ve vergi mahkemelerinden verilmeye başlayan kararlar idarenin bu uygulamasının hatalı olduğu yönünde birleşmektedir.