ÖTV

Engelli Bireylere ÖTV Tarhiyatı Sorunu-1

Engelli bireylerin satın aldıkları araçlarda yararlanılan teşviklere ilişkin olarak, vergi idaresi tarafından yıllar sonra gönderilen vergi/ceza ihbarnameleri hukuka ne kadar uygun?