Vergi Zamanaşımı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI

Mütalâa vermeye yetkili makamın kendi yetki sınırları içinde olan vergi dairesinin bağlı olduğu Rapor Değerlendirme Komisyonu olduğu önceki yazılarımızda belirtilmişti. CMK’nın yetkiye ilişkin kuralları gereğince, farklı bir Komisyondan alınacak mütalâanın… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI