İDARİ VERGİ SUÇUNUN UNSURLARI

Vergi Usul Kanununda iki çeşit suça işaret etmiştir. Bunlardan biri cezası idare tarafından kesilecek suçlar, diğeri ise cezasına adli yargı tarafından hükmedilecek olan suçlardır.

İdari vergi suçlarının kanunilik (tipiklik) unsuru, maddi unsuru, manevi unsuru ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere 4 adet unsuru bulunmaktadır.

İdari vergi suçunun ortaya çıkması için ortada bir eylem bulunması gerekir, bu suçun maddi unsurunu oluşturur. Suçun oluşması için eylemin varlığı tek başına yeterli değildir, söz konusu eylemin kanunda suç olarak tanımlanmış olması gerekir ki, bu da suçun kanunilik unsurudur. Suçun oluşması için bunların dışında eylemin kusurlu bir iradenin sonucu olması hususu da gereklidir. Bu kusurlu irade kasıt ve taksir şeklinde görülür ve bu durumun varlığı suçun manevi unsurunu oluşturur. Örneğin Vergi Ziyaı’nın nitelikli şekilde işlenmesi için kasıt zorunlu iken, basit vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları taksir ile işlenebilir.

Suçun varlığı için gerekli en son unsur hukuka aykırılık unsurudur. Bu, suç kalıbına uygun ve kusurlu bir irade ile işlenen eylemin başka bir hukuk kuralı tarafından uygun görülmemiş olmasıdır.

Genellikle bir vergi incelemesi neticesinde ortaya çıkan bu suçlara karşı savunmada bulunulabilmesi teknik bir incelemeyi gerektirmektedir. İncelemeler neticesinde mükelleflere ağır maddi tutarlar yüklenebilmekte ve mükelleflerin haklarını vergi mahkemelerinde araması mecburi olmaktadır. Bu aşamada mükellef/müvekkillerin uzman bir vergi avukatı ile çalışmaları faydalarına olacaktır.

Vergi incelemesi neticesinde ortaya çıkan tablo mükellef/müvekkiller açısından son derece zorlayıcı olabilmekte ise de, alanında uzman bir vergi avukatı ile vergi mahkemelerinde haklarını aramaları yerinde olacaktır.

Av. Murat OBAY (LL.M.)

Vergi Hukuku Bilim Uzmanı