Vergi Avukatı İzmir

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI

Mütalâa vermeye yetkili makamın kendi yetki sınırları içinde olan vergi dairesinin bağlı olduğu Rapor Değerlendirme Komisyonu olduğu önceki yazılarımızda belirtilmişti. CMK’nın yetkiye ilişkin kuralları gereğince, farklı bir Komisyondan alınacak mütalâanın… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI

VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNDA MÜTALÂA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ

Vergi kaçakçılığı suçu raporunun mütalâa ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığına ulaştırılması gerekliliğini açıklamıştık. Zira Vergi Usul Kanununun 367. maddesi bunu kesin bir hükme bağlamıştır.[1] Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturma açabilmesi için elzem… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNDA MÜTALÂA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ

VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNUN SAVCILIK TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜTALÂA ŞARTI

VUK’un 367/3. maddesine göre: “Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.” Eğer Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği hakkında bir bilgiye kendiliğinden ulaşırsa kamu düzeni gereği harekete geçecek ve… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNUN SAVCILIK TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜTALÂA ŞARTI

VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUN İDARE TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜTALÂA VERİLMESİ

 Suçun Vergi Müfettişi veya Müfettiş Yardımcısı Tarafından Tespit Edilmesi Vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğine dair tespitin kim tarafından yapıldığı, o suçun bildirimi usulünü değiştirmektedir. Eğer ki, suç olduğuna dair söz konusu… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUN İDARE TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜTALÂA VERİLMESİ