Naylon Fatura

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI

Mütalâa vermeye yetkili makamın kendi yetki sınırları içinde olan vergi dairesinin bağlı olduğu Rapor Değerlendirme Komisyonu olduğu önceki yazılarımızda belirtilmişti. CMK’nın yetkiye ilişkin kuralları gereğince, farklı bir Komisyondan alınacak mütalâanın… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA DAVA ŞARTININ (MÜTALÂA VE GÖRÜŞÜN) UNSURLARI

VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNDA MÜTALÂA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ

Vergi kaçakçılığı suçu raporunun mütalâa ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığına ulaştırılması gerekliliğini açıklamıştık. Zira Vergi Usul Kanununun 367. maddesi bunu kesin bir hükme bağlamıştır.[1] Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturma açabilmesi için elzem… Daha fazlasını oku »VERGİ KAÇAKÇILIĞI (VUK 359 NAYLON FATURA) SUÇUNDA MÜTALÂA ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ