Vergi Davası Avukatı

TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi Usul Kanununun 114/ı maddesine göre “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” Dolayısıyla vergiyi doğuran… Daha fazlasını oku »TAHAKKUK ZAMANAŞIMI