Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

Perakende Satış Vesikaları: Mükelleflerin, fatura vermek zorunda olmadıkları durumlarda, satış veya yaptıkları işi belgeledikleri vesikalardır. Bunlar: perakende satış fişleri, makineli  kasaların kayıt ruloları ile giriş ve yolcu taşıma biletleridir. Gider… Daha fazlasını oku »VERGİ HUKUKUNDA VESİKALAR: PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI, GİDER PUSULASI, SERBEST MESLEK MAKBUZU, TAŞIMA İRSALİYESİ

Engelli Bireylere ÖTV Tarhiyatı Sorunu-1

Engelli bireylerin satın aldıkları araçlarda yararlanılan teşviklere ilişkin olarak, vergi idaresi tarafından yıllar sonra gönderilen vergi/ceza ihbarnameleri hukuka ne kadar uygun?

RE’SEN TARHİYAT NEDİR?

RE’SEN TARH NEDİR? Başlıkta belirttiğimiz vergi tarhı çeşidi, vergi matrahının tutulması zorunlu defte ve belgelere dayanılarak tespitinin imkan dahilinde olmadığı durumlarda takdir komisyonlarınca belirlenen, ya da vergi incelemesi neticesinde vergi… Daha fazlasını oku »RE’SEN TARHİYAT NEDİR?