vergi kaçakçılığı

TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi Usul Kanununun 114/ı maddesine göre “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” Dolayısıyla vergiyi doğuran… Daha fazlasını oku »TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

VERGİ TARHI

Vergi tarhı, Vergi Usul Kanununda belirtildiği üzere bir idari işlemdir. İncelenecek olursa, idari işlem olarak vergi tarhı, bireysel, yükümlendirici, öznel, isteğe bağlı olmayan ve asli bir işlemdir. Elbette vergi tarhı… Daha fazlasını oku »VERGİ TARHI